Akce ZŠ v říjnu

2.10. Autorské čtení pro 4. a 5. ročník – beseda se spisovatelkou knihy „Eliáš a babička z vajíčka“

6.10. Preventivní program pro žáky 4. a 5. ročníku s metodikem prevence při PPP a SPC KHK Mgr. L. Nálevkou

9.10. „Knihadýlko“ – seznámení s knížkou I. Hejdové „Červené klubíčko“ – pro žáky 1. ročníku – v MŠ

12. 10. Fotografování žáků 1. ročníku

29.- 30.10. Podzimní prázdniny

Provoz školní družiny

  1. září bylo oznámeno prodloužení provozu školní družiny do 16:00 hodin. Vzhledem k tomu, že všichni zákonní zástupci žáků uvedli do požadavku na provozní dobu čas pouze do 15:30 hodin, bude školní družina i v tomto školním roce pracovat pouze do 15:30 hodin.

Úspěch žáků školy v literární soutěži

Literární soutěž na téma O čarovné vodě (2020). Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně společně s Nadačním fondem festivalu Jičín – město pohádky vyhlásily literární soutěž na téma „O čarovné vodě“.

Čestná uznání I. kategorie (1.– 5. ročník)

Kučera Adam, 5. ročník, ZŠ a MŠ, Dobrá Voda u Hořic, Bitva o Prahu

Špičáková Kristýna, 2. ročník, ZŠ a MŠ, Dobrá Voda u Hořic, Na úřadě aneb Případ zmizelé srnky

Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další literární tvorbě.

Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ a žáků ZŠ

Z důvodu prokázání COVIDU- 19 u zaměstnance bazénu a následné nařízení karantény pro další zaměstnance není sportovní zařízení schopno zabezpečit provoz areálu ani plaveckou školu – plavecký výcvik. Tímto je celý areál uzavřen od 7.9. do 16.9. včetně. Informace ohledně znovuobnovení provozu bazénu Vám neprodleně sdělíme.

Akce ZŠ v září

1.9. slavnostní zahájení školního roku 2020-2021

3.9. Projektový den v Centru přírodních věd v Jičíně

9.9. Zahájení plaveckého výcviku ve sportovním zařízení v Hořicích

16.9. Společná schůzka rodičů žáků školy v 15.30 hodin

16.9. Schůze školské rady