Akce ZŠ v červnu

16. a 17.6. dvoudenní výlet do Krkonoš pro žáky II. třídy

21.6. výlet do archeoparku ve Všestarech pro žáky I. třídy

21. 6. pedagogická rada

21.6. školská rada

24.6. rozloučení s „páťáky“ na školní zahradě

25.6. vysvědčení

28.- 30.6. ředitelské volno – zahájení rekonstrukce ve škole

Informace k provozu základní školy

Informujeme rodiče a žáky školy,

že provoz základní školy v období od 11. do 22. ledna 2021 bude i nadále probíhat ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021. To znamená, že online výuka žáků 4. a 5. ročníku ZŠ bude pokračovat ve stejném rozsahu jako doposud.

Všem rodičům děkujeme za spolupráci v tomto nelehkém období.

Akce ZŠ v říjnu

2.10. Autorské čtení pro 4. a 5. ročník – beseda se spisovatelkou knihy „Eliáš a babička z vajíčka“

6.10. Preventivní program pro žáky 4. a 5. ročníku s metodikem prevence při PPP a SPC KHK Mgr. L. Nálevkou

9.10. „Knihadýlko“ – seznámení s knížkou I. Hejdové „Červené klubíčko“ – pro žáky 1. ročníku – v MŠ

12. 10. Fotografování žáků 1. ročníku

29.- 30.10. Podzimní prázdniny

Provoz školní družiny

  1. září bylo oznámeno prodloužení provozu školní družiny do 16:00 hodin. Vzhledem k tomu, že všichni zákonní zástupci žáků uvedli do požadavku na provozní dobu čas pouze do 15:30 hodin, bude školní družina i v tomto školním roce pracovat pouze do 15:30 hodin.