Akce ZŠ v Dubnu

5.4. Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

12.4. „Listování“ v Hořicích ve spolupráci s MAS Podchlumí

14.- 18.4. Velikonoční prázdniny

21.4. Beseda v dětské knihovně v Hořicích – I. třída ZŠ

22.4. Beseda v dětské knihovně v Hořicích – II. třída ZŠ

27.4. Třídní schůzky

Akce ZŠ v únoru

4.2. Pololetní prázdniny

8.2. Zahájení sportovní školičky v 1.- 3. ročníku

17.2. Pokračování preventivních aktivit ve 4.- 5. ročníku ve spolupráci s PPP Jičín

21.- 25. 2. Jarní prázdniny

Akce ZŠ v lednu

10.1. Přírodovědná přednáška v rámci projektu Oko Země pro všechny ročníky

17.1. Pedagogická rada za 1. pololetí

19.1. Třídní schůzky

31.1. Předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ

22. a 29. listopadu 2021 proběhne screeningové testování na onemocnění covid-19. Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS. Testovat se bude antigenními testy. Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu. Pravidla pro testování zůstávají stále stejná, nadále se testování týká pouze přípravných tříd, základních, středních škol a konzervatoří.

Akce ZŠ v listopadu

8.-16.11. Testování žáků 5. ročníku – testy ČŠI

18.11. Vykrajování vánočních perníčků

18.11. Virtuální exkurze v elektrárně Dukovany

22.11. Pedagogická rada za 1. čtvrtletí

24.11. Třídní schůzky

24.11. Zakončení plaveckého výcviku

25.11. Preventivní akce ve II. třídě ve spolupráci s PPP v Jičíně

Akce ZŠ v říjnu

1.10. Vítání občánků v KD v Dobré Vodě

5.10. Dopravní výchova II. třídy na dopravním hřišti v Hořicích

7.10. Pokračování preventivních aktivit ve II. třídě ve spolupráci s PPP Jičín

12.10. Fotografování žáků 1. ročníku

21.10. Sférické kino na téma „Systémy lidského těla“

27.- 29.10. podzimní prázdniny

Instalace ptačích budek v obci

Akce ZŠ v září

3.9. Zemědělský den Prim Chomutice

8.9. Zahájení plaveckého výcviku

10.9. Exkurze do VŠÚO v Holovousích

15.9. Společná schůzka rodičů

15.9. Jednání školské rady

24.9. Knihadýlko pro I. třídu

27.9. Exkurze do čistírny odpadních vod v Dobré Vodě

30.9. Moštování jablek