Akce ZŠ v říjnu

2.10. Autorské čtení pro 4. a 5. ročník – beseda se spisovatelkou knihy „Eliáš a babička z vajíčka“

6.10. Preventivní program pro žáky 4. a 5. ročníku s metodikem prevence při PPP a SPC KHK Mgr. L. Nálevkou

9.10. „Knihadýlko“ – seznámení s knížkou I. Hejdové „Červené klubíčko“ – pro žáky 1. ročníku – v MŠ

12. 10. Fotografování žáků 1. ročníku

29.- 30.10. Podzimní prázdniny