Akce ZŠ v listopadu

1.11. Zahájení sportovního kroužku

4.11. Vytváření z pedigu ve školní družině

9.11. Vítání občánků v Dobré Vodě – vystoupení žáků školy

15.11. Preventivní program v I. třídě na téma Klima třídy

18.11. Pedagogická rada za 1. čtvrtletí

20.11. Třídní schůzky

21.11. Pečení vánočních perníčků

25.11. Vánoční dílny pro veřejnost

25.11. Sběr papíru

29.11. Vědecké dopoledne v ZA a Gymnáziu Hořice – 4. a 5.ročník

29.11. Adventní vystoupení u KD v Dobré Vodě

Celý článek

Akce ZŠ v září

2.9. zahájení školního roku 2019/2020

5.9. exkurze do Muzea starého venkova v Lískovicích

6.9. Divadelní představení pro malotřídní školy v anglickém jazyce v KD V Dobré Vodě od 9.00 hodin

11.9. Zahájení „Sportovní školičky“

16.9. Společná schůzka rodičů žáků ZŠ od 15.30 hodin, schůze školské rady od 17.00 hodin

20.9. Přírodovědná dílna – Otevřená oceán

Celý článek

Organizace školního roku 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadnou na 3. 2. – 9. 2. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Celý článek

Akce ZŠ v červnu

5.6. Sportovní setkání malotřídních škol ve Vojicích (lesní běh)

17. – 18.6. Badatelský výlet do Chotěborek 1.- 3. ročník

18. – 20.6. Badatelský výlet do Chotěborek 4.- 5. ročník

26.6. Preventivní akce s policií ČR

26.6. Zahradní slavnost

Exkurze do zemědělského družstva  v Dobré Vodě

28.6. Vysvědčení

Celý článek

Akce ZŠ v květnu

7.5. Besídka ke Svátku matek v KD v Dobré Vodě

10.5. Přednášky pana M. Jeglíka

Ekosystémy planety Země pro 3.- 5. ročník

Příběh orangutánka Zrzka pro 1. a 2.ročník

23.5. Dopravní výchova pro 4. a 5.ročník na dopravním hřišti v Hořicích

31.5. Sportovní setkání malotřídních škol ve Vojicích (lesní běh) – přesunuto na červen

Celý článek