Akce ZŠ v květnu

9.5. Den pro rodiče

20.5. Školní kolo recitační soutěže

23.5. Preventivní program ve spolupráci s PPP – s Mgr. L. Nálevkou

28.5. Fotografování dětí

30.5. Recitační soutěž málotřídních škol v  Hořicích

Akce ZŠ v březnu

4.3. – 10.3. Jarní prázdniny

12., 20. a 27.3. Dobrovodská předškolička

14.3. Beseda v dětské knihovně v Hořicích – 1.- 2. ročník –  Putování za pověstmi

15.3. Beseda v dětské knihovně v Hořicích – 3.- 5. ročník – Karel IV.

16.3. Dětský karneval v KD Dobrá Voda u Hořic

22.3. Den vody

26.3. Den otevřených dveří v ZŠ

28. – 29. Velikonoční prázdniny

Akce ZŠ v únoru

2.2. Pololetní prázdniny

6.2. Sportovní školička  – zahájení kurzu

9.2. Filharmonie HK – koncert s názvem „S rytmem v patách“

22.2. Preventivní program ve spolupráci s PPP Jičín – Mgr. L. Nálevka

Akce ZŠ v prosinci

1.12. Vánoční výstava v Památníku K.V. Raise v Lázních Bělohradě

1.12. Zpívání u vánočního stromu – zahájení ADVENTU v Dobré Vodě

5.12. Mikuláš ve škole

7.12. Vánoční dílny pro veřejnost

12.12. Divadlo Zvonek – divadelní představení pro 1. a 2. ročník v KD v Hořicích – Vánoční pohádka

20.12. Děti MŠ na návštěvě v základní škole – společný projektový den

21.12. Exkurze do muzea v Hořicích – „Vánoce s vůní perníku“

22.12. Vánoční besídka s nadílkou

23.12. – 2.1.2024 Vánoční prázdniny

Akce ZŠ v listopadu

2.11.  Jóga pro děti

7.11. Základy zdravovědy s paní R. Mikasovou – ŠD

16.11. Bezpečný pes – ŠD

20.11. Pedagogická rada za 1. čtvrtletí

21.11. Třídní schůzky

Kondiční cvičení s panem M. Horáčkem – ŠD – uskuteční se v náhradním termínu

23.11. Pečení perníčků

28.11. Zdravá svačinka – projektový den

30.11. Setkání s pracovníky PPP na  téma Školní zralost dětí

Akce ZŠ v říjnu

9.10. Dopravní výchova pro 3.-5. roč. na dopravním hřišti v Hořicích

17.10. Fotografování žáků 1. ročníku

19.10. Preventivní program ve spolupráci s PPP Jičín (Mgr. L. Nálevka)

24.10. Exkurze do muzea v Hořicích – výstava K. Vika

26.-27.10. Podzimní prázdniny