Akce ZŠ v červnu

16. a 17.6. dvoudenní výlet do Krkonoš pro žáky II. třídy

21.6. výlet do archeoparku ve Všestarech pro žáky I. třídy

21. 6. pedagogická rada

21.6. školská rada

24.6. rozloučení s „páťáky“ na školní zahradě

25.6. vysvědčení

28.- 30.6. ředitelské volno – zahájení rekonstrukce ve škole

Informace k provozu ZŠ a MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření.
Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. To znamená, že i nadále pokračuje distanční vzdělávání.