INFORMACE K PROVOZU ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 27. ÚNORA DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků všech ročníků základní školy.    

Ve všech ročnících základní školy bude probíhat vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách.

Informace o ošetřovném můžete nalézt na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Děkujeme rodičům za spolupráci a podporu dětí při distančním vzdělávání, která je pro zvládnutí dané situace velmi důležitá.

Provoz MŠ a ZŠ

Mateřská škola bude od pondělí 15.2.2021 otevřena dle běžného režimu.

Prezenční výuka v základní škole bude i nadále pokračovat pouze v 1 .- 3. ročníku. Žáci 4. a 5. ročníku se budou vzdělávat distančním způsobem.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Informace k provozu základní školy

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz školy v období od 1. února do 14. února 2021 bude i nadále probíhat ve stejném režimu jako dosud.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Informace k provozu základní školy

Informujeme rodiče a žáky školy,

že provoz základní školy v období od 11. do 22. ledna 2021 bude i nadále probíhat ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021. To znamená, že online výuka žáků 4. a 5. ročníku ZŠ bude pokračovat ve stejném rozsahu jako doposud.

Všem rodičům děkujeme za spolupráci v tomto nelehkém období.

Provoz ZŠ od 4.1. – 10.1.2021

Je povolena osobní přítomnost:
• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku – tedy i žáků 3. ročníku.

Výuka I. třídy (1.-3. roč.) bude probíhat dle stávajícího rozvrhu.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Školní družina pro žáky 1.-3. ročníku bude fungovat dle běžného rozvrhu.

Školní stravování
Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy a si mohou stravu odebrat do přinesených obědníků.
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.