Seznam zaměstnanců

Základní škola

Mgr. Bartošová Hana – ředitelka školy
Mgr. Hudková Marcela – zástupce ředitele pro ZŠ, třídní učitelka I. třídy (1. a 2. ročník)
Mgr. Frühaufová Květa – třídní učitelka II. třídy (3, 4. a 5. ročník), školní preventista
Zineckerová Radmila – vychovatelka ŠD
Bc.Kylarová Jitka – vychovatelka ŠD
Petra Hellinger – asistentka pedagoga v I. třídě
Břeňová Alena – školnice, topič
Břeňová Alena – školnice, topič

Mateřská škola

Černá Jana, DiS. – zástupce ředitele pro MŠ
Pánková Helena – učitelka
Jelínková Lenka – učitelka
Dundová Stanislava  – učitelka
Kundrátová Ilona – učitelka
Šťovíková Romana – asistentka pedagoga v I. třídě
Bc. Kylarová Jitka asistentka pedagoga ve II. třídě
Pušová Štěpánka – školnice

Školní jídelna

Horáčková Jarmila – vedoucí školní jídelny
Maršíková Ludmila – kuchařka
Němečková Petra – kuchařka

Účetní školy  Jónová Ivana, DiS.