Složení školské rady

1. ČLENOVÉ JMENOVANÍ ZASTUPITELSTVEM OBCE DOBRÁ VODA U HOŘIC

  • Lucie Valentová
  • Roman Šlechta

2. ČLENOVÉ VOLENÍ ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI NEZLETILÝCH ŽÁKŮ:

  • Eliška Mikasová
  • Barbora Krátká

3. ČLENOVÉ VOLENÍ PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ŠKOLY:

  • Mgr. Marcela Hudková – předseda školské rady
  • Radmila Zineckerová