Denní režim

6,30 – 8,20 hod. scházení dětí v 1. třídě, zájmové hry a činnosti dle volby a výběru dětí, individuální práce
7,30 hod. odchod starších dětí do 2. třídy
8,20 – 8,40 hod. ranní kruh, pohybové aktivity
8,40 – 9,00 hod. hygiena, svačina
9,00 – 9,30 hod. skupinové činnosti nabízené učitelkou – možnost volby a výběru dětí

řízené samostatné činnosti – individuální práce

zhodnocení činností

příprava na pobyt venku

 9,30 -11,30 hod. pobyt venku
11,30-12,00 hod. hygiena, oběd
12,00-14,00 hod. spaní, individuální relaxační činnost dětí
14,00-14,30 hod. hygiena, odpolední svačina
   14,30 -15,00 hod.

přecházení dětí ze 2.tř. k dětem do 1.tř.

 14,30-16,00   hod. odpolední zájmové činnosti

rozcházení dětí z 1. třídy