Denní režim

 6,30 –  8,00 hod. –  scházení dětí v 1. třídě, zájmové hry a činnosti
dle volby a výběru dětí, individuální práce
7,00 hod.– odchod starších dětí do 2. třídy 
8,00 –  8,40 hod. –  ranní kruh, pohybové aktivity
8,40 –  9,00 hod. –  hygiena, svačina
9,00 –  9,30 hod. –  skupinové činnosti nabízené učitelkou, možnost volby a výběru dětí, řízené samostatné činnosti – individuální práce, zhodnocení činností, příprava na pobyt venku
9,30 – 11,30 hod. –  pobyt venku
11,30 – 12,00 hod –  hygiena, oběd
12,00 – 14,00 hod. –  spaní, relaxační činnost dětí   
14,00 – 15,00 hod. –  hygiena, odpolední svačina, individuální zájmové činnosti
15,00 hod.– přecházení dětí ze 2.tř. k dětem do 1.tř.
15,00 – 16,30 hod.–  odpolední zájmové činnosti, rozcházení všech dětí v 1. třídě