Zájmové útvary

Škola klade velký důraz na aktivní trávení volného času dětí a žáků v rámci školní družiny. Ve škole pracují zájmové útvary, které jsou určeny pouze žákům ZŠ:

Nabídka zájmových útvarů v ZŠ ve školním roce 2022/2023

  • Keramika
  • Florbalový  kroužek

Nabídka zájmových kroužků a aktivit je aktualizována vždy pro daný školní rok dle zájmu žáků a personálních možností.