Zájmové útvary

Škola klade velký důraz na aktivní trávení volného času dětí a žáků. Nabídka zájmových útvarů v ZŠ ve školním roce 2019/2020 je pestrá. Ve škole pracují zájmové útvary, které jsou určeny pouze žákům ZŠ:

  • Anglický jazyk pro 1. a 2.ročník
  • Přírodovědný kroužek
  • Sportovní kroužek
  • Informatika I. pro 3. ročník
  • Informatika II. pro  5. ročník
  • Keramika

Nabídka zájmových kroužků a aktivit je aktualizována vždy pro daný školní rok dle zájmu žáků a personálních možností.