Zájmové útvary

Škola klade velký důraz na aktivní trávení volného času dětí a žáků. Ve škole pracují zájmové útvary, které jsou určeny pouze žákům ZŠ:

Nabídka zájmových útvarů v ZŠ ve školním roce 2020/2021

  • Anglický jazyk pro 1. a 2.ročník
  • Badatelský kroužek
  • Informatika

Nabídka zájmových kroužků a aktivit je aktualizována vždy pro daný školní rok dle zájmu žáků a personálních možností.