Provoz MŠ a ZŠ

Mateřská škola bude od pondělí 15.2.2021 otevřena dle běžného režimu.

Prezenční výuka v základní škole bude i nadále pokračovat pouze v 1 .- 3. ročníku. Žáci 4. a 5. ročníku se budou vzdělávat distančním způsobem.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Provoz MŠ

Mateřská škola bude z rozhodnutí zřizovatele po dobu jarních prázdnin od 8. do 12.2.2021 vzhledem k malému počtu dětí uzavřena. Provoz bude obnoven v pondělí 15.2.2021.

Děkujeme za pochopení.

Provoz mateřské školy

Vážení rodiče,

provoz MŠ bude obnoven v pondělí dne 1.2.2021. Prozatím bude fungovat pouze jedna třída. Žádáme rodiče, aby odpovědně zvážili zdravotní stav dětí, které do MŠ nastoupí. Do MŠ mohou nastoupit pouze děti, které mají negativní výsledek testu na Covid – 19 a uplynula jim karanténa dle sdělení KHS. U dětí, které byly v MŠ 27.1. (nový výskyt onemocnění), trvá karanténa do 6.2.2021.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v mateřské škole bylo přítomno dítě s pozitivním testem na onemocnění Covid – 19, je mateřská škola s okamžitou platností od 28.1.2021 prozatím do 29.1.2021 uzavřena. O aktuální situaci budete informováni. Děkujeme za pochopení.

Informace k provozu základní školy

Informujeme rodiče a žáky školy,

že provoz základní školy v období od 11. do 22. ledna 2021 bude i nadále probíhat ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021. To znamená, že online výuka žáků 4. a 5. ročníku ZŠ bude pokračovat ve stejném rozsahu jako doposud.

Všem rodičům děkujeme za spolupráci v tomto nelehkém období.

Provoz ZŠ od 4.1. – 10.1.2021

Je povolena osobní přítomnost:
• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku – tedy i žáků 3. ročníku.

Výuka I. třídy (1.-3. roč.) bude probíhat dle stávajícího rozvrhu.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Školní družina pro žáky 1.-3. ročníku bude fungovat dle běžného rozvrhu.

Školní stravování
Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy a si mohou stravu odebrat do přinesených obědníků.
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.