Akce ZŠ v říjnu

1.10. Vítání občánků v KD v Dobré Vodě

5.10. Dopravní výchova II. třídy na dopravním hřišti v Hořicích

7.10. Pokračování preventivních aktivit ve II. třídě ve spolupráci s PPP Jičín

12.10. Fotografování žáků 1. ročníku

21.10. Sférické kino na téma „Systémy lidského těla“

27.- 29.10. podzimní prázdniny

Instalace ptačích budek v obci

Akce MŠ v říjnu

4.10. Enviromentální program „Motýli“ – Koťata, „Brouci“ – Berušky
11.10. Pohádka „O řepě“ – divadelní představení v MŠ
12.10. Vánoční fotografování
19.10. „Kašparův zvěřinec“ Divadlo Drak Hradec Králové

Akce ZŠ v září

3.9. Zemědělský den Prim Chomutice

8.9. Zahájení plaveckého výcviku

10.9. Exkurze do VŠÚO v Holovousích

15.9. Společná schůzka rodičů

15.9. Jednání školské rady

24.9. Knihadýlko pro I. třídu

27.9. Exkurze do čistírny odpadních vod v Dobré Vodě

30.9. Moštování jablek

Akce MŠ v září

8.9. 1.lekce plavání – 2.třída

15.9. 2.lekce plavání – 2.třída

16.9. Hvězdárna Jičín – 2.třída

24.9. Knihadýlko v MŠ – pohádka pro obě třídy

Exkurze u chovatele želv

Schůzka pro rodiče dětí MŠ

V úterý 31.8.2021 se uskuteční schůzka rodičů dětí mateřské školy.
Od 15.30 hod. bude schůzka pro rodiče nově přijatých dětí v 1.třídě mateřské školy.
Od 16.00 hod bude probíhat schůzka pro rodiče stávajících dětí ve školní jídelně ZŠ.

Žádáme rodiče o dodržení aktuálně platných hygienických patření.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Akce ZŠ v červnu

16. a 17.6. dvoudenní výlet do Krkonoš pro žáky II. třídy

21.6. výlet do archeoparku ve Všestarech pro žáky I. třídy

21. 6. pedagogická rada

21.6. školská rada

24.6. rozloučení s „páťáky“ na školní zahradě

25.6. vysvědčení

28.- 30.6. ředitelské volno – zahájení rekonstrukce ve škole

Akce MŠ v červnu

1. 6. Den dětí – Šipkovaná
2 .6. MŠ 2 – Výlet do Bašnic
4. 6. MŠ 2 – Výlet na letiště
10. 6. Fotografování
15. 6. Výlet všech dětí do Hořic – procházka po cyklostezce na
Dachova
23. 6. Zahradní slavnost pro obě třídy MŠ se slavnostním
vyřazením předškoláků „Indiánské léto“