Informace k testování ve škole

Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a
školských zařízení následující:

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování
všech žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování všech žáků každé pondělí;
není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní
testování první vyučovací den v týdnu.

Akce ZŠ v lednu

10.1. Přírodovědná přednáška v rámci projektu Oko Země pro všechny ročníky

17.1. Pedagogická rada za 1. pololetí

19.1. Třídní schůzky

31.1. Předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

Akce MŠ v prosinci

1.12. „Muzikohraní“ – hudební pořad pro obě třídy MŠ
3.12. Mikulášská nadílka
7.12. Knihadýlko v MŠ – pohádka „O čertovi“
14.12. Vánoce v ZOO – výlet do Dvora Králové (dle epidemiologické situace )
16.12. Vánoční posezení u stromečku s nadílkou – dopoledne, pouze pro děti

Akce ZŠ v prosinci

3.12. Mikulášská nadílka

8.12. Projektový den ve škole ve spolupráci s muzeem v Hořicích

14.12. Interaktivní beseda na téma Vánoce v EU

16.12. Preventivní akce ve II. třídě ve spolupráci s PPP v Jičíně – náhradní termín

20.12. Vánoční besídka s nadílkou

21.- 22. 12. ředitelské volno, 20.12. – dle aktuální epid. situace

Rozsvícení vánočního stromečku

Dne 26.11.2021 se uskuteční tradiční rozsvícení vánočního stromečku u kulturního domu v Dobré Vodě. V 16.00 hodin vystoupí se svým se svým programem děti mateřské školy a poté žáci základní školy. Podvečerní setkání vyvrcholí ohňostrojem.

Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí vánočně naladit.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ

22. a 29. listopadu 2021 proběhne screeningové testování na onemocnění covid-19. Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS. Testovat se bude antigenními testy. Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu. Pravidla pro testování zůstávají stále stejná, nadále se testování týká pouze přípravných tříd, základních, středních škol a konzervatoří.