Informace k provozu MŠ od 26.4.2021

V mateřských školách se od 26. 4. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v kraji Královéhradeckém.

Provoz MŠ probíhá standardním způsobem – bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí.
Z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do MŠ.

Děti budou k docházce přihlášeny automaticky. Děti, které nenastoupí do MŠ, rodiče omluví běžným způsobem.

Pro vstup dospělých osob do budovy školy platí stávající hygienická opatření.

Mgr. Marcela Hudková, ředitelka školy

Informace k provozu ZŠ a MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření.
Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. To znamená, že i nadále pokračuje distanční vzdělávání.