Akce MŠ v prosinci

1.12. Zpívání u vánočního stromu – zahájení ADVENTU
1.12. Exkurze do muzea v Hořicích – “ Vánoce s vůní perníku“
5.12. Mikuláš, Anděl a Čert v MŠ
7.12. Vánoční dílny pro veřejnost
12.12. Divadlo Zvonek – divadelní představení v KD v Hořicích
– Vánoční pohádka
13.12. Slavnostní ukončení projektu Mami, tati, pojďme si číst
19.12. Vánoční nadílka v MŠ
20.12. Návštěva v základní škole – společný projektový den

Akce ZŠ v prosinci

1.12. Vánoční výstava v Památníku K.V. Raise v Lázních Bělohradě

1.12. Zpívání u vánočního stromu – zahájení ADVENTU v Dobré Vodě

5.12. Mikuláš ve škole

7.12. Vánoční dílny pro veřejnost

12.12. Divadlo Zvonek – divadelní představení pro 1. a 2. ročník v KD v Hořicích – Vánoční pohádka

20.12. Děti MŠ na návštěvě v základní škole – společný projektový den

21.12. Exkurze do muzea v Hořicích – „Vánoce s vůní perníku“

22.12. Vánoční besídka s nadílkou

23.12. – 2.1.2024 Vánoční prázdniny

Akce ZŠ v listopadu

2.11.  Jóga pro děti

7.11. Základy zdravovědy s paní R. Mikasovou – ŠD

16.11. Bezpečný pes – ŠD

20.11. Pedagogická rada za 1. čtvrtletí

21.11. Třídní schůzky

Kondiční cvičení s panem M. Horáčkem – ŠD – uskuteční se v náhradním termínu

23.11. Pečení perníčků

28.11. Zdravá svačinka – projektový den

30.11. Setkání s pracovníky PPP na  téma Školní zralost dětí

Akce MŠ v listopadu

1.11. 7. lekce plavání a saunování v Hořicích
2.11. Míčkování s dětmi v tělocvičně
6.11. Mami, tati pojďme si číst – začátek projektu
8.11. 8. lekce plavání a saunování v Hořicích
14.11. Pohádky o kouzelných hudebních nástrojích v MŠ
15.11. 9. lekce plavání a saunování v Hořicích
16.11. Bezpečný pes – odpolední hodinka – Sluníčka
22.11. Závěrečná lekce plavání a saunování v Hořicích
30.11. Setkání s pracovníky PPP na téma Školní zralost dětí

Akce ZŠ v říjnu

9.10. Dopravní výchova pro 3.-5. roč. na dopravním hřišti v Hořicích

17.10. Fotografování žáků 1. ročníku

19.10. Preventivní program ve spolupráci s PPP Jičín (Mgr. L. Nálevka)

24.10. Exkurze do muzea v Hořicích – výstava K. Vika

26.-27.10. Podzimní prázdniny

Akce MŠ v říjnu

3.10. Knihadýlko – divadlo v MŠ
4.10. 3. lekce plavání, saunování v Hořicích


5.10. Hrátky s jógou pro rodiče s dětmi
15:30-16:20 hod rodiče + mladší děti do 4,9 let
16:30-17.20 hod. rodiče + děti od 5 do 10,9 let


11.10. 4. lekce plavání, saunování
12.10. Divadlo Drak v Hradci Králové
17.10. Vánoční fotografování
18.10. 5. lekce plavání, saunování v Hořicích
25.10. 6. lekce plavání, saunování v Hořicích