Osobní podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rodiče, kteří budou chtít podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (včetně všech dalších potřebných dokumentů) osobně, mohou tak učinit za dodržení všeobecně platných hygienických podmínek opět ve středu dne 13.5.2000 v 1. patře mateřské školy od 9:00 do 10:30 hodin. Další termíny pro osobní podání žádosti budou realizovány na základě konkrétní dohody s jednotlivými zákonnými zástupci.

Celý článek

Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách

Provoz  MŠ v Dobré Vodě u Hořic o hlavních prázdninách

Provoz bude na základě § 3 vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novel přerušen.

Provoz MŠ v měsících červenec a srpen byl po dohodě se zřizovatelem školy stanoven takto:

MŠ bude uzavřena od 6. 7. 2020 – do 14. 8. 2020.

Provoz bude zahájen dne 17. 8. 2020.

V Dobré Vodě u Hořic dne 20.4.2020               

Mgr. Marcela Hudková, ředitelka školy

Celý článek