Základní informace

Mateřská škola je součástí právního subjektu s názvem Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín, který vznikl k 1.1.2003.

Budova mateřské školy vznikla přístavbou ke stávající budově základní školy v letech 1976 -1977.Obě budovy jsou propojeny do jednoho celku školní jídelnou s kuchyní a dalším zázemím. Budova MŠ je dvoupatrová. V přízemí je šatna určená k přezouvání dětí a zaměstnanců. V obou patrech je prostorná třída, herna, šatna, umývárny se sociálním zařízením, kuchyňka, kabinet.

Mateřská škola je dvoutřídní. Věkové složení tříd se odvíjí od věkové skladby všech dětí zapsaných v daném školním roce.

Obě patra budovy spojuje prostorné schodiště. Prostorové uspořádaní obou pater je obdobné.

Rozloha tříd i dalších prostor je vyhovující, je zajištěn dostatečný počet šaten i hygienických zařízení.

Mateřská škola nemá samostatnou jídelnu, dětem je strava podávána na jednotlivých patrech, stravují se u stolečků při dodržování hygienických zásad.

Budova školy je umístěna v centru obce. Kolem budovy se rozprostírá velký pozemek, jehož součástí je školní zahrada s průlezkami, houpačkami a pískovištěm. Nově bylo vybudováno menší hřiště a ovál  s umělým bezpečnostním povrchem SmartSoft. Je zde zahradní domek, který slouží k ukládání venkovních hraček. Děti mají také k dispozici sociální zařízení, které mohou využívat při venkovních aktivitách. Zahrada skýtá možnost dostatečného sportovního vyžití.