Doplňující a rozšiřující nabídka činností

Ve škole je dětem nabízena řada doplňujících aktivit. Při sestavování nabídky pro jednotlivý školní rok je přihlédnuto k zájmu dětí a rodičů. Nabídka je aktuálně upravována. Děti se aktivit účastní na základě vlastní volby a výběru.

V souladu se ŠVP klademe důraz na podporu rozvoje zdravého životního stylu již od raného dětského věku, a proto jsme se zapojili několika projektů.

MŠ se zaregistrovala do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou a environmentální výchovu „Mrkvička„.
Získané metodické materiály jsou využívány při výchovně vzdělávací činnosti. Přispívají k obohacení a zpestření realizovaných aktivit.
S registrací od 31. 12. 2012, jejíž platnost se každoročně obnovuje.

MŠ se zapojila do projektu „Sportovní školička“ , která je součástí ŠVP od škol. roku 2012/2013 a trvá dosud. Jedná se o ucelený program sportovní přípravy dětí ve věku 4 – 6 let. Projekt je otevřený pro chlapce i děvčata, jehož rozsah je 7 lekcí. Obsah jednotlivých lekcí klade důraz na všeobecný pohybový rozvoj dětí v tomto věku.

Naše  MŠ je zapojena do projektu ,,Preventivního screeningového vyšetření zraku dětí“. Jedná se o unikátní metodu prevence vad zraku dětí předškolního věku.

MŠ se opakovaně zapojuje do projektu obchodního řetězce Albert s názvem „Zdravá pětka“. Účast v tomto projektu má pozitivní dopad na budování stravovacích návyků u dětí.

Již několik let realizujeme plavecký výcvik ve sportovním zařízení v Hořicích.

Děti jsou seznamovány se základy anglického jazyka formou hry v průběhu řady aktivit a činností v rámci ŠVP.