Doplňující a rozšiřující nabídka činností

Ve škole je dětem nabízena řada doplňujících aktivit. Při sestavování nabídky pro jednotlivý školní rok je přihlédnuto k zájmu dětí a rodičů. Nabídka je aktuálně upravována. Děti se aktivit účastní na základě vlastní volby a výběru.

V souladu se ŠVP klademe důraz na podporu rozvoje zdravého životního stylu již od raného dětského věku, a proto jsme se zapojili několika projektů.

MŠ se zaregistrovala do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou a environmentální výchovu „Mrkvička„.
Získané metodické materiály jsou využívány při výchovně vzdělávací činnosti. Přispívají k obohacení a zpestření realizovaných aktivit.
S registrací od 31. 12. 2012, jejíž platnost se každoročně obnovuje.

MŠ se zapojila do projektu „Sportovní školička“ , která je součástí ŠVP od škol. roku 2012/2013 a trvá dosud. Jedná se o ucelený program sportovní přípravy dětí ve věku 4 – 6 let. Projekt je otevřený pro chlapce i děvčata, jehož rozsah je 7 lekcí. Obsah jednotlivých lekcí klade důraz na všeobecný pohybový rozvoj dětí v tomto věku.

Naše  MŠ je zapojena do projektu ,,Preventivního screeningového vyšetření zraku dětí“. Jedná se o unikátní metodu prevence vad zraku dětí předškolního věku.

MŠ se opakovaně zapojuje do projektu obchodního řetězce Albert s názvem „Zdravá pětka“. Účast v tomto projektu má pozitivní dopad na budování stravovacích návyků u dětí.

Již několik let realizujeme plavecký výcvik ve sportovním zařízení v Hořicích.

Aktivity ve školním roce 2018/2019

Na tento školní rok jsme připravili školní projekt ,,MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ se zaměřením na environmentální výchovu.

Aktivity ve školním roce 2019/2020

Na tento školní rok jsme připravili školní projekt ,,ROK V PŘÍRODĚ NA VSI“, který je opět se  zaměřením na environmentální výchovu, což je v souladu s koncepcí naší mateřské školy.

Děti jsou seznamovány se základy anglického jazyka formou hry v průběhu řady aktivit a činností v rámci ŠVP.

Aktivity ve školním roce 2020/20201

V tomto školním roce se mateřská škola zapojila do celoročního projektu „Se Sokolem do života“.

Aktivity ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 budeme pokračovat s aktivitami v rámci projektu „Se Sokolem do života“, který byl pozitivně hodnocen dětmi i pedagogy. I nadále budou realizovány další aktivity, které podporují zdravý vývoj dětí, jako je plavecký výcvik, Sportovní školička, Zdravá pětka, Preventivní screeningové vyšetření zraku dětí a Mrkvička.