INFORMACE K PROVOZU ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 27. ÚNORA DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků všech ročníků základní školy.    

Ve všech ročnících základní školy bude probíhat vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách.

Informace o ošetřovném můžete nalézt na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Děkujeme rodičům za spolupráci a podporu dětí při distančním vzdělávání, která je pro zvládnutí dané situace velmi důležitá.