Akce MŠ v únoru

1.2.   Stolování „Zdravá pětka“  – paní Drobná

9.2.   Návštěva z Agility klubu Hořice – paní Kvasničková s pejskem

16.2.  Masopustní karneval

21.2.   Sférické kino – Polaris /setkání tučňáka s ledním medvědem/

Středeční plavání – 5.,6.,7.,8.lekce plaveckého výcviku

V době  jarních prázdnin 27.2.-3.3. se plavání nekoná.

Celý článek

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se bude konat v termínu 20. dubna 2017.  Bližší informace budou na webových stránkách zveřejněny 1. 3. 2017.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu od 1. 4. do 30. 4. 2017 dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Celý článek

Akce ZŠ v lednu

19.1. bude přerušena od 7:30- 16:00 hodin dodávka elektřiny (není možné topit ani vařit)

akce mimo školu – návštěva divadla Drak v Hradci Králové

23.1. pedagogická rada za 1.pololetí

25.1. třídní schůzky

31.1. vysvědčení za 1.pololetí

3.2. pololetní prázdniny

Celý článek

Akce ZŠ v prosinci

4.12. Mikulášská nadílka

19.12. Zdravá 5

20.12. Výlet do Prahy – představení  „Kouzelné Vánoce s Kožíškem“ v Divadle kouzel, historické centrum města

21.12. Vánoční besídka s nadílkou

22.12. Ředitelské volno

23.12.-2.1. Vánoční prázdniny

Celý článek

Předvánoční dílny pro veřejnost

Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic pořádají

                          tradiční předvánoční dílnu,

která se bude konat dne 24. listopadu 2016 od 16.00 hodin v  základní škole.

Zájemci si budou moci vyrobit vánoční aranžmá, motiv ze slaného těsta,  keramiku nebo si vyzkoušet malbu na hedvábí.

Na vánoční vazbu je třeba si donést potřebný materiál.

Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí předvánočně naladit.

Celý článek