Akce ZŠ v listopadu

8.-16.11. Testování žáků 5. ročníku – testy ČŠI

18.11. Vykrajování vánočních perníčků

18.11. Virtuální exkurze v elektrárně Dukovany

22.11. Pedagogická rada za 1. čtvrtletí

24.11. Třídní schůzky

24.11. Zakončení plaveckého výcviku

25.11. Preventivní akce ve II. třídě ve spolupráci s PPP v Jičíně

Akce MŠ v listopadu

2.11. Strašidlácké dopoledne – karneval a stezka odvahy
3.11. 8.lekce plavání
5.11. Digitální univerzita „Malý datový expert“ vzdělávací
program pro předškoláky
10.11. 9.lekce plavání
12.11. Divadlo v MŠ „S Bohoušem do lesa“
19.11. Digitální univerzita „Co je internet“ vzdělávací program
pro předškoláky
22.11. Enviromentální program „Motýli“ – ml.děti
„Broučci“ – st.děti
24.11. 10.lekce plavání – závěr, mokré vysvědčení
26.11. Logopedická depistáž v MŠ – pro objednané děti

Akce ZŠ v říjnu

1.10. Vítání občánků v KD v Dobré Vodě

5.10. Dopravní výchova II. třídy na dopravním hřišti v Hořicích

7.10. Pokračování preventivních aktivit ve II. třídě ve spolupráci s PPP Jičín

12.10. Fotografování žáků 1. ročníku

21.10. Sférické kino na téma „Systémy lidského těla“

27.- 29.10. podzimní prázdniny

Instalace ptačích budek v obci

Akce MŠ v říjnu

4.10. Enviromentální program „Motýli“ – Koťata, „Brouci“ – Berušky
11.10. Pohádka „O řepě“ – divadelní představení v MŠ
12.10. Vánoční fotografování
19.10. „Kašparův zvěřinec“ Divadlo Drak Hradec Králové

Akce ZŠ v září

3.9. Zemědělský den Prim Chomutice

8.9. Zahájení plaveckého výcviku

10.9. Exkurze do VŠÚO v Holovousích

15.9. Společná schůzka rodičů

15.9. Jednání školské rady

24.9. Knihadýlko pro I. třídu

27.9. Exkurze do čistírny odpadních vod v Dobré Vodě

30.9. Moštování jablek

Schůzka pro rodiče dětí MŠ

V úterý 31.8.2021 se uskuteční schůzka rodičů dětí mateřské školy.
Od 15.30 hod. bude schůzka pro rodiče nově přijatých dětí v 1.třídě mateřské školy.
Od 16.00 hod bude probíhat schůzka pro rodiče stávajících dětí ve školní jídelně ZŠ.

Žádáme rodiče o dodržení aktuálně platných hygienických patření.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.