Akce ZŠ v dubnu

6.-10.4. Velikonoční prázdniny

13.4. Zápis do 1. ročníku ZŠ

17.4. Pedagogická rada

18.4. Třídní schůzky

20.4. Den Země s názvem “ Od včely k jablku“ v Hradci Králové

25.4. Dopravní výuka na dopravním hřišti v Hořicích pro 3.-5. ročník

Akce MŠ v dubnu

4.4. 6.sportovní školička

7.,10.4. Státní svátky

11.4. 7.sportovní školička

13.4. Zápis dětí do ZŠ

18.4. Pozorování práce zdravot.záchranné služby – zahrada MŠ

20.4. Návštěva Policejního oddělení v Jičíně

21.4. Divadlo v MŠ „Jak Jeníček do města zabloudil“

26.4. Návštěva dopravního hřiště v Hořicích

27.4. Hudební pořad o dopravě s Honzou Krejčíkem

28.4. Čarodějnický rej

Akce MŠ v březnu

7. 3. 2.sportovní školička – Berušky
9. 3. Karneval v maskách s Krejčíkem Honzou v tělocvičně
14. 3. 3.sportovní školička – Berušky
15. 3. Návštěva knihovny v Hořicích – Berušky
Schůzka s rodiči předškoláků 15.00 – 16.30
21. 3. 4.sportovní školička – Berušky
22. 3. Hodina matematiky pro předškoláky – návštěva ZŠ

28. 3. Návštěva předškoláků na ZŠ – prohlídka školy – 12.00 hod.

Akce ZŠ v březnu

9.3. Pokračování preventivních programů s Mgr. L. Nálevkou (PPP Jičín) pro 1.-5. ročník

18.3. Dětský karneval v KD v Dobré Vodě

22.3. Společná hodina matematiky s předškoláky

28.3. Předškoláci na návštěvě ve škole

30.3. Den otevřených dveří ve škole, ukázková hodina čtení v I. třídě od 12.30 hodin