Akce ZŠ v květnu

9.5. Den pro rodiče

20.5. Školní kolo recitační soutěže

23.5. Preventivní program ve spolupráci s PPP – s Mgr. L. Nálevkou

28.5. Fotografování dětí

30.5. Recitační soutěž málotřídních škol v  Hořicích