Informace k provozu ZŠ a MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření.
Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. To znamená, že i nadále pokračuje distanční vzdělávání.

INFORMACE K PROVOZU ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 27. ÚNORA DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků všech ročníků základní školy.    

Ve všech ročnících základní školy bude probíhat vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách.

Informace o ošetřovném můžete nalézt na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Děkujeme rodičům za spolupráci a podporu dětí při distančním vzdělávání, která je pro zvládnutí dané situace velmi důležitá.

Provoz MŠ a ZŠ

Mateřská škola bude od pondělí 15.2.2021 otevřena dle běžného režimu.

Prezenční výuka v základní škole bude i nadále pokračovat pouze v 1 .- 3. ročníku. Žáci 4. a 5. ročníku se budou vzdělávat distančním způsobem.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Provoz MŠ

Mateřská škola bude z rozhodnutí zřizovatele po dobu jarních prázdnin od 8. do 12.2.2021 vzhledem k malému počtu dětí uzavřena. Provoz bude obnoven v pondělí 15.2.2021.

Děkujeme za pochopení.