Akce MŠ v květnu a červnu

3.5. Besídka pro maminky – vystoupení dětí 2.třídy v KD v Dobré Vodě

10.5. Besídka pro maminky – vystoupení dětí 1.třídy v MŠ od 15.30 hod.

9.5. – 13.5. Týden otevřených dveří v MŠ

11.5. Zápis dětí do MŠ

31.5. Výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem

7.6. Společné fotografování dětí a žáků

11.6. Slavnosti obce, vystoupení dětí 2.třídy MŠ

16.6. Návštěva knihovny v Hořicích, hudební pořad „Divoká symfonie“

21.6. Výlet do Hořic – cyklostezka Dachovy

29.6. Zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky

1.7. Společný zápis pro uprchlíky do MŠ a ZŠ

Akce MŠ v březnu

10. 3. – Canisterapie p.Kvasničková

14. 3. – Hudební pořad „O ptačím sněmu“ paní Čemusová

21. 3. – Divadlo Štemberk v MŠ „O Máše“

30. 3. – „Abeceda slušného chování “ J.Krejčík

Každé úterý proběhne Sportovní školička,poslední 29.3.

Každou středu jedeme do Solné jeskyně,poslední 23.3.

Akce MŠ v únoru

2.,9.,16.,23.2. Solná jeskyně v Hradci Králové – 1.tř.
8.2. Zahájení Sportovní školičky – 2.tř.
8.2. Pohádka v MŠ – Jak se Honza stal rytířem (řemesla)
15.2. Sportovní školička
21.2. – 25.2. Jarní prázdniny
28.2. Enviromentální program – Motýli a Brouci (odložená akce z ledna)

Akce MŠ v prosinci

1.12. „Muzikohraní“ – hudební pořad pro obě třídy MŠ
3.12. Mikulášská nadílka
7.12. Knihadýlko v MŠ – pohádka „O čertovi“
14.12. Vánoce v ZOO – výlet do Dvora Králové (dle epidemiologické situace )
16.12. Vánoční posezení u stromečku s nadílkou – dopoledne, pouze pro děti

Akce MŠ v listopadu

2.11. Strašidlácké dopoledne – karneval a stezka odvahy
3.11. 8.lekce plavání
5.11. Digitální univerzita „Malý datový expert“ vzdělávací
program pro předškoláky
10.11. 9.lekce plavání
12.11. Divadlo v MŠ „S Bohoušem do lesa“
19.11. Digitální univerzita „Co je internet“ vzdělávací program
pro předškoláky
22.11. Enviromentální program „Motýli“ – ml.děti
„Broučci“ – st.děti
24.11. 10.lekce plavání – závěr, mokré vysvědčení
26.11. Logopedická depistáž v MŠ – pro objednané děti

Akce MŠ v říjnu

4.10. Enviromentální program „Motýli“ – Koťata, „Brouci“ – Berušky
11.10. Pohádka „O řepě“ – divadelní představení v MŠ
12.10. Vánoční fotografování
19.10. „Kašparův zvěřinec“ Divadlo Drak Hradec Králové