Přerušení dodávky elektrické energie

V pondělí dne 12.6.2017 bude v budově školy po celý den přerušena dodávka elektrické energie. Protože děti nebudou mít teplý oběd, bude výuka v ZŠ zkrácena do 10.25 hodin. Školní družina bude zajištěna do 15.00 hodin – děti si přinesou stravu na celý den.

V mateřské škole bude provoz zajištěn po celý den, děti si přinesou obědový balíček. Dopolední přesnídávka a svačina budou zajištěny.