Akce ZŠ v červnu

15.6.  Dopravní výchova 4.a 5. roč.  na dopravním hřišti v Hořicích

19.6.-23.6. Škola v přírodě – Benecko

28.6. Zahradní slavnost s vyřazením předškoláků a žáků 5.ročníku

29.6. Preventivní akce ve spolupráci s policií ČR

30.6. Vysvědčení