Oznámení o přijetí žáků do 1. ročníku

 

                Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

 

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

 

                                               Seznam uchazečů

 

Uchazeč Výsledek řízení
  ZS A 01/16 přijat/a
  ZS B 02/16 přijat/a
  ZS C 03/16 přijat/a
  ZS D 04/16 přijat/a
  ZS E 05/16 přijat/a
  ZS F 06/16 přijat/a
  ZS G 07/16 přijat/a
  ZS H 08/16 přijat/a
  ZS CH 09/16 přijat/a
  ZS  I 10/16 přijat/a
  ZS K 11/16 přijat/a
   ZS L 12/16 přijat/a
   ZS M 13/16 přijat/a
   ZS N 14/16 přijat/a
   ZS O 15/16 přijat/a

 

 

Mgr. Marcela Hudková

ředitelka školy

 

 

 

Datum zveřejnění:  15.2.2016