Akce ZŠ v červnu

1.6. Setkání malotřídních škol v Chodovicích – atletické závody

13.,14.6. Kompásek – výchovně vzdělávací program etické výchovy

20.6.- 24.6. Škola v přírodě v Troskovicích

29.6. Zahradní slavnost s rozloučením s předškoláky a žáky 5. ročníku

Hudebně zábavný program „Písničky z pohádek“

30.6. Vysvědčení

 

Akce ZŠ v květnu

5.5. Vystoupení dětí a žáků v KD V Dobré Vodě

12.5. Zemědělský den v Sověticích

23. – 27.5. Týden otevřených dveří v MŠ

26.5. Zápis dětí do MŠ

26.5. Dopravní výchova na dopravním hřišti v Hořicích

Akce ZŠ v dubnu

8.4. Ukázka výcviku dravých ptáků

18.4. Pedagogická rada ZŠ

20.4. Třídní schůzky ZŠ

26.4. Exkurze do Střední průmyslové školy kamenické a sochařské školy v Hořicích

28.4. Jarní dílny pro veřejnost

29.4. Fotografování dětí

Jarní dílny – nový termín

Pozvánka na jarní dílny

Jarní dílny se budou konat dne 28.4.2016 od 16 hodin v budově školy.

Všichni zájemci se mohou zúčastnit několika dílen

  • pletení výrobků z pedigu
  • malování na hedvábí
  • navlékání korálků včetně možnosti zakoupení hotových šperků
  • vyrábění z papíru pro malé i velké

Velikonoční dílny

POZVÁNKA  NA VELIKONOČNÍ  DÍLNY

ve středu dne 23.3.2016 od 16 hodin v budově ZŠ

Všichni zájemci se mohou zúčastnit několika dílen

  • pletení výrobků z pedigu
  • malování na hedvábí
  • navlékání korálků včetně možnosti zakoupení hotových šperků
  • velikonoční dekorace z papíru pro malé i velké

Oznámení o přijetí žáků do 1. ročníku

 

                Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

 

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

 

                                               Seznam uchazečů

 

Uchazeč Výsledek řízení
  ZS A 01/16 přijat/a
  ZS B 02/16 přijat/a
  ZS C 03/16 přijat/a
  ZS D 04/16 přijat/a
  ZS E 05/16 přijat/a
  ZS F 06/16 přijat/a
  ZS G 07/16 přijat/a
  ZS H 08/16 přijat/a
  ZS CH 09/16 přijat/a
  ZS  I 10/16 přijat/a
  ZS K 11/16 přijat/a
   ZS L 12/16 přijat/a
   ZS M 13/16 přijat/a
   ZS N 14/16 přijat/a
   ZS O 15/16 přijat/a

 

 

Mgr. Marcela Hudková

ředitelka školy

 

 

 

Datum zveřejnění:  15.2.2016

Akce ZŠ v lednu

14.1.   Den otevřených dveří v ZŠ

18.1.   Pedagogická rada

20.1.  Třídní schůzky

25. 1.  Zápis dětí  do  1. ročníku

28.1.   Vysvědčení  za  1. pololetí

29.1.   Pololetní prázdniny