Kritéria pro přijetí do mateřské školy

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín,

budou přednostně přijímány:

  1. Děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pro něž je mateřská škola spádová, mají trvalý pobyt v příslušném spádovém obvodu obce Dobrá Voda u Hořic. To znamená v obcích Bašnice, Sukorady Lískovice a Tereziny Dary, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu  § 179 odst. 3), podle věku od nejstarších po nejmladší.
  2. Děti, které mají  trvalý pobyt v příslušném spádovém obvodu obce Dobrá Voda u Hořic. To znamená v obcích Bašnice, Sukorady Lískovice a Tereziny Dary, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou třetího roku věku, podle věku od nejstarších po nejmladší.
  3. Děti, které mají  trvalý pobyt v příslušném spádovém obvodu obce Dobrá Voda u Hořic. To znamená v obcích Bašnice, Sukorady Lískovice a Tereziny Dary, podle věku od nejstarších po nejmladší.
  4. Děti, které mají trvalý pobyt mimo příslušný spádový obvod, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně pátého roku věku od nejstarších po nejmladší.
  5. Děti, které mají trvalý pobyt mimo příslušný spádový obvod podle věku od nejstarších po nejmladší.
  6. V případě shodnosti kritérií rozhodne losování.