INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ

  1. a 29. listopadu 2021 proběhne screeningové testování na onemocnění covid-19. Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.
    Testovat se bude antigenními testy.
    Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se
    prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském
    zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další
testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno
konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí,
provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
Pravidla pro testování zůstávají stále stejná, nadále se testování týká pouze přípravných tříd,
základních, středních škol a konzervatoří.