Akce ZŠ v květnu a červnu

3.5. Besídka ke SVÁTKU MATEK v KD v Dobré Vodě

6.5. Pokračování preventivního programu s Mgr. L. Nálevkou z PPP v Jičíně ve II. třídě

12.5. Exkurze do meteostanice v Holovousích

17.5. „Knížkohraní“ ve spolupráci s MAS Podchlumí

25.5. Beseda o sovách na zahradě školy

30.5. Recitační soutěž malotřídních škol v Hořicích

Pokračování projektu „Příroda kolem nás“

1.6. Sportovní setkání malotřídních škol v Chodovicích

2.6. “ Hop sem, hop tam“ naučná stezka k rybníku v Dobré Vodě

6.6. Vyučovací hodina ve II. třídě s odborníkem z praxe na téma robotika – EU OPVVV

7.6. Fotografování žáků

20.-24.6. Škola v přírodě v Krkonoších na Benecku se „Sportovní školičkou“

29.6. Preventivní program s policií ČR, Zahradní slavnost v areálu školy, rozloučení se žáky 5. ročníku ZŠ a s předškoláky MŠ

30.6. Předání vysvědčení

Akce ZŠ v Dubnu

5.4. Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

12.4. „Listování“ v Hořicích ve spolupráci s MAS Podchlumí

14.- 18.4. Velikonoční prázdniny

21.4. Beseda v dětské knihovně v Hořicích – I. třída ZŠ

22.4. Beseda v dětské knihovně v Hořicích – II. třída ZŠ

27.4. Třídní schůzky

Akce ZŠ v březnu

22.3. Mezinárodní den vody

24.3. Pokračování preventivního programu ve II. třídě s Mgr. L. Nálevkou z PPP Jičín

29.3. Den otevřených dveří ve škole a ukázková hodina výuky v I. třídě

Pokračování „Sportovní školičky“