Provoz MŠ o hlavních prázdninách

Provoz MŠ v Dobré Vodě u Hořic o hlavních prázdninách

Provoz bude na základě § 3 vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novel přerušen.

Provoz mateřské školy v měsících červenec a srpen byl po dohodě se zřizovatelem školy stanoven takto:

Mateřská škola bude uzavřena od 3. 7. 2017 – do 18. 8. 2017.

Provoz bude zahájen dne 21. 8. 2017.

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

Seznam uchazečů

Uchazeč Výsledek řízení
ZS A 1/17 přijat/a
ZS B 2/17 přijat/a
ZS C 3/17 přijat/a
ZS D 4/17 přijat/a
ZS E 5/17 přijat/a
ZS F 6/17 přijat/a
ZS G 7/17 přijat/a
ZS H 8/17 přijat/a
ZS CH 9/17 přijat/a
ZS I 10/17 přijat/a
ZS J 11/17 přijat/a
ZS K 12/17 přijat/a
ZS L 13/17 přijat/a

ZS M 14/17 odklad školní docházky

Mgr. Marcela Hudková
ředitelka školy

Datum zveřejnění: 28.4.2017