Akce ZŠ v listopadu

2.11.  Jóga pro děti

7.11. Základy zdravovědy s paní R. Mikasovou – ŠD

16.11. Bezpečný pes – ŠD

20.11. Pedagogická rada za 1. čtvrtletí

21.11. Třídní schůzky

Kondiční cvičení s panem M. Horáčkem – ŠD – uskuteční se v náhradním termínu

23.11. Pečení perníčků

28.11. Zdravá svačinka – projektový den

30.11. Setkání s pracovníky PPP na  téma Školní zralost dětí