Informace k provozu MŠ od 26.4.2021

V mateřských školách se od 26. 4. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v kraji Královéhradeckém.

Provoz MŠ probíhá standardním způsobem – bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí.
Z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do MŠ.

Děti budou k docházce přihlášeny automaticky. Děti, které nenastoupí do MŠ, rodiče omluví běžným způsobem.

Pro vstup dospělých osob do budovy školy platí stávající hygienická opatření.

Mgr. Marcela Hudková, ředitelka školy

Informace k provozu ZŠ a MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření.
Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. To znamená, že i nadále pokračuje distanční vzdělávání.

INFORMACE K PROVOZU ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 27. ÚNORA DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků všech ročníků základní školy.    

Ve všech ročnících základní školy bude probíhat vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách.

Informace o ošetřovném můžete nalézt na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Děkujeme rodičům za spolupráci a podporu dětí při distančním vzdělávání, která je pro zvládnutí dané situace velmi důležitá.