INFORMACE K PROVOZU ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 27. ÚNORA DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků všech ročníků základní školy.    

Ve všech ročnících základní školy bude probíhat vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách.

Informace o ošetřovném můžete nalézt na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Děkujeme rodičům za spolupráci a podporu dětí při distančním vzdělávání, která je pro zvládnutí dané situace velmi důležitá.

Provoz MŠ a ZŠ

Mateřská škola bude od pondělí 15.2.2021 otevřena dle běžného režimu.

Prezenční výuka v základní škole bude i nadále pokračovat pouze v 1 .- 3. ročníku. Žáci 4. a 5. ročníku se budou vzdělávat distančním způsobem.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Provoz MŠ

Mateřská škola bude z rozhodnutí zřizovatele po dobu jarních prázdnin od 8. do 12.2.2021 vzhledem k malému počtu dětí uzavřena. Provoz bude obnoven v pondělí 15.2.2021.

Děkujeme za pochopení.

Provoz mateřské školy

Vážení rodiče,

provoz MŠ bude obnoven v pondělí dne 1.2.2021. Prozatím bude fungovat pouze jedna třída. Žádáme rodiče, aby odpovědně zvážili zdravotní stav dětí, které do MŠ nastoupí. Do MŠ mohou nastoupit pouze děti, které mají negativní výsledek testu na Covid – 19 a uplynula jim karanténa dle sdělení KHS. U dětí, které byly v MŠ 27.1. (nový výskyt onemocnění), trvá karanténa do 6.2.2021.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v mateřské škole bylo přítomno dítě s pozitivním testem na onemocnění Covid – 19, je mateřská škola s okamžitou platností od 28.1.2021 prozatím do 29.1.2021 uzavřena. O aktuální situaci budete informováni. Děkujeme za pochopení.

Informace k provozu základní školy

Informujeme rodiče a žáky školy,

že provoz základní školy v období od 11. do 22. ledna 2021 bude i nadále probíhat ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021. To znamená, že online výuka žáků 4. a 5. ročníku ZŠ bude pokračovat ve stejném rozsahu jako doposud.

Všem rodičům děkujeme za spolupráci v tomto nelehkém období.