Akce ZŠ v listopadu

13.11. Pedagogická rada za 1.čtvrtletí

14.11. Pečení vánočních perníčků

15.11. Třídní schůzky

24.11. Zpívání u vánočního stromu

29.11. Zahájení plaveckého výcviku ve 3. a 4. ročníku

30.11. Předvánoční dílny pro veřejnost