Provoz  MŠ v Dobré Vodě u Hořic o hlavních prázdninách a v měsíci červnu

 

Provoz  MŠ v Dobré Vodě u Hořic o hlavních prázdninách

Provoz bude na základě § 3 vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novel přerušen.

Provoz MŠ v měsících červenec a srpen byl po dohodě se zřizovatelem školy stanoven takto:

MŠ bude uzavřena od 2. 7. 2018 – do 31. 8. 2018.

Provoz bude zahájen dne 3. 9. 2018.

Důvodem přerušení provozu v měsících červenec a srpen je celková rekonstrukce sociálního zařízení v celé budově mateřské školy, ve školní kuchyni a další práce.

 

Úhrada neinvestičních nákladů v MŠ za měsíc červenec a srpen

Úplata vzhledem k přerušení provozu na celé dva měsíce bude 0 Kč.

 

Provoz MŠ v měsíci červnu

Rekonstrukce bude zahájena již v měsíci červnu, proto bude mateřská škola uzavřena od 25.června 2018. Toto opatření je vzhledem k rozsahu plánovaných prací nezbytné. Věříme, že odměnou za případné těžkosti se zajištěním péče o děti bude pro všechny nové prostředí, které přispěje ke zkvalitnění podmínek pro pobyt dětí v naší mateřské škole.