Akce MŠ v květnu a červnu

3.5. Besídka pro maminky – vystoupení dětí 2.třídy v KD v Dobré Vodě

10.5. Besídka pro maminky – vystoupení dětí 1.třídy v MŠ od 15.30 hod.

9.5. – 13.5. Týden otevřených dveří v MŠ

11.5. Zápis dětí do MŠ

31.5. Výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem

7.6. Společné fotografování dětí a žáků

11.6. Slavnosti obce, vystoupení dětí 2.třídy MŠ

16.6. Návštěva knihovny v Hořicích, hudební pořad „Divoká symfonie“

21.6. Výlet do Hořic – cyklostezka Dachovy

29.6. Zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky

1.7. Společný zápis pro uprchlíky do MŠ a ZŠ

Akce MŠ v březnu

10. 3. – Canisterapie p.Kvasničková

14. 3. – Hudební pořad „O ptačím sněmu“ paní Čemusová

21. 3. – Divadlo Štemberk v MŠ „O Máše“

30. 3. – „Abeceda slušného chování “ J.Krejčík

Každé úterý proběhne Sportovní školička,poslední 29.3.

Každou středu jedeme do Solné jeskyně,poslední 23.3.

Informace k provozu MŠ

Vážení rodiče,

od úterý 8.2.2022 bude obnoven provoz mateřské školy v plném rozsahu, budou fungovat obě třídy mateřské školy. Vzhledem k testování pedagogů opět ve čtvrtek je nutné sledovat aktuální informace.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Marcela Hudková, ředitelka školy

Akce MŠ v únoru

2.,9.,16.,23.2. Solná jeskyně v Hradci Králové – 1.tř.
8.2. Zahájení Sportovní školičky – 2.tř.
8.2. Pohádka v MŠ – Jak se Honza stal rytířem (řemesla)
15.2. Sportovní školička
21.2. – 25.2. Jarní prázdniny
28.2. Enviromentální program – Motýli a Brouci (odložená akce z ledna)

Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k pokračujícím pracovním neschopnostem pedagogického sboru v mateřské škole, bude omezení provozu mateřské školy (výchovně vzdělávací činnost probíhá pouze v jedné třídě) pokračovat do odvolání. O případné změně budete neprodleně informováni, jakmile budou známy nové skutečnosti.

Velice si vážíme vašeho vstřícného jednání, které nám umožnilo situaci řešit tímto způsobem.

Mgr. Marcela Hudková, ředitelka školy