Akce ZŠ v Dubnu

5.4. Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

12.4. „Listování“ v Hořicích ve spolupráci s MAS Podchlumí

14.- 18.4. Velikonoční prázdniny

21.4. Beseda v dětské knihovně v Hořicích – I. třída ZŠ

22.4. Beseda v dětské knihovně v Hořicích – II. třída ZŠ

27.4. Třídní schůzky

Akce MŠ v březnu

10. 3. – Canisterapie p.Kvasničková

14. 3. – Hudební pořad „O ptačím sněmu“ paní Čemusová

21. 3. – Divadlo Štemberk v MŠ „O Máše“

30. 3. – „Abeceda slušného chování “ J.Krejčík

Každé úterý proběhne Sportovní školička,poslední 29.3.

Každou středu jedeme do Solné jeskyně,poslední 23.3.

Akce ZŠ v březnu

22.3. Mezinárodní den vody

24.3. Pokračování preventivního programu ve II. třídě s Mgr. L. Nálevkou z PPP Jičín

29.3. Den otevřených dveří ve škole a ukázková hodina výuky v I. třídě

Pokračování „Sportovní školičky“

Informace k testování žáků ZŠ

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 19. 2. 2022 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách a školských zařízení a k testování zaměstnanců.

Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat žáci ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady.

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.

V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.).

Škola pak bude kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků

Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

Z povinného nošení ochranného prostředku jsou vyjmuty
• děti v mateřské škole,
• děti/žáci/, pokud jsou usazeni a je současně přítomno pouze 50 dětí/žáků/.

.

Informace k provozu MŠ

Vážení rodiče,

od úterý 8.2.2022 bude obnoven provoz mateřské školy v plném rozsahu, budou fungovat obě třídy mateřské školy. Vzhledem k testování pedagogů opět ve čtvrtek je nutné sledovat aktuální informace.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Marcela Hudková, ředitelka školy