Akce ZŠ v červnu

1.6. Setkání malotřídních škol v Chodovicích – atletické závody

13.,14.6. Kompásek – výchovně vzdělávací program etické výchovy

20.6.- 24.6. Škola v přírodě v Troskovicích

29.6. Zahradní slavnost s rozloučením s předškoláky a žáky 5. ročníku

Hudebně zábavný program „Písničky z pohádek“

30.6. Vysvědčení

 

Akce ZŠ v květnu

5.5. Vystoupení dětí a žáků v KD V Dobré Vodě

12.5. Zemědělský den v Sověticích

23. – 27.5. Týden otevřených dveří v MŠ

26.5. Zápis dětí do MŠ

26.5. Dopravní výchova na dopravním hřišti v Hořicích

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ V DOBRÉ VODĚ U HOŘIC

Oznámení ředitelky školy o konání

ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ  V DOBRÉ VODĚ U HOŘIC
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017 se uskuteční dne 26.5.2016.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v MŠ denně do 15 hodin nebo jsou uveřejněny na www.zsdobravoda.cz.

Vyplněné žádosti včetně potvrzení dětského lékaře mohou zákonní zástupci dítěte předat vedoucí učitelce  v MŠ dne 26.5.2016 od 8.30 – 10.00 a od 10.00 – 15.30 ředitelce školy.

 

K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

 

 

Akce ZŠ v dubnu

8.4. Ukázka výcviku dravých ptáků

18.4. Pedagogická rada ZŠ

20.4. Třídní schůzky ZŠ

26.4. Exkurze do Střední průmyslové školy kamenické a sochařské školy v Hořicích

28.4. Jarní dílny pro veřejnost

29.4. Fotografování dětí

Jarní dílny – nový termín

Pozvánka na jarní dílny

Jarní dílny se budou konat dne 28.4.2016 od 16 hodin v budově školy.

Všichni zájemci se mohou zúčastnit několika dílen

  • pletení výrobků z pedigu
  • malování na hedvábí
  • navlékání korálků včetně možnosti zakoupení hotových šperků
  • vyrábění z papíru pro malé i velké