ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ V DOBRÉ VODĚ U HOŘIC

Oznámení ředitelky školy o konání

ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ  V DOBRÉ VODĚ U HOŘIC
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017 se uskuteční dne 26.5.2016.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v MŠ denně do 15 hodin nebo jsou uveřejněny na www.zsdobravoda.cz.

Vyplněné žádosti včetně potvrzení dětského lékaře mohou zákonní zástupci dítěte předat vedoucí učitelce  v MŠ dne 26.5.2016 od 8.30 – 10.00 a od 10.00 – 15.30 ředitelce školy.

 

K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.