Akce ZŠ v září

  • 13.9. Den myslivosti
  • 14.9. Schůzka s rodiči – společný začátek 15:30 hodin
  • 14.9. Zasedání rady školy – zahájení 17:00 hodin
  • 15.9. Dopravní hřiště Hořice – 1. část dopravní výchovy pro 4. a 5. roč.
  • 15.9. Zahájení Sportovní školičky v 1. ročníku ZŠ a v MŠ
  • 23.9. Beseda s pilotem armády ČR