Akce ZŠ v listopadu

1.11. Zahájení sportovního kroužku

4.11. Vytváření z pedigu ve školní družině

9.11. Vítání občánků v Dobré Vodě – vystoupení žáků školy

15.11. Preventivní program v I. třídě na téma Klima třídy

18.11. Pedagogická rada za 1. čtvrtletí

20.11. Třídní schůzky

21.11. Pečení vánočních perníčků

25.11. Vánoční dílny pro veřejnost

25.11. Sběr papíru

29.11. Vědecké dopoledne v ZA a Gymnáziu Hořice – 4. a 5.ročník

29.11. Adventní vystoupení u KD v Dobré Vodě