Akce ZŠ v dubnu

6.-10.4. Velikonoční prázdniny

13.4. Zápis do 1. ročníku ZŠ

17.4. Pedagogická rada

18.4. Třídní schůzky

20.4. Den Země s názvem “ Od včely k jablku“ v Hradci Králové

25.4. Dopravní výuka na dopravním hřišti v Hořicích pro 3.-5. ročník

Akce ZŠ v březnu

9.3. Pokračování preventivních programů s Mgr. L. Nálevkou (PPP Jičín) pro 1.-5. ročník

18.3. Dětský karneval v KD v Dobré Vodě

22.3. Společná hodina matematiky s předškoláky

28.3. Předškoláci na návštěvě ve škole

30.3. Den otevřených dveří ve škole, ukázková hodina čtení v I. třídě od 12.30 hodin

Akce ZŠ v únoru

3.2. Pololetní prázdniny

13.2. – 17.2. Praxe studentky PF UHK Lucie Tiché

20.2. Tonda Obal – ekologický program

21.2. Zahájení sportovní školičky pro 1.- 5. ročník (7 lekcí, úterý 1. vyuč. hodina)

22.2. BESIP – výchovně vzdělávací program s dopravní tématikou

27.2. – 3.3.  Jarní prázdniny

Akce ZŠ v lednu

2.1. Vánoční prázdniny

23.1. Pedagogická rada za 1. pololetí – ZMĚNA

24.1. Třídní schůzky – ZMĚNA

24.1. Projektový den – Olympiáda dětí a mládeže

25.1. Preventivní program ve spolupráci s policií ČR pro 1.-5. ročník na téma šikana a kyberšikana

31.1. Předávání vysvědčení za 1. pololetí v Muzeu hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově

3.2. Pololetní prázdniny