Akce ZŠ v červnu

1.6. Setkání málotřídních škol v Dobré Vodě u Hořic

7.6. Autorské čtení se spisovatelkou Jitkou Vítovou

19.-20.6. Školní výlet na Malou Skálu a okolí

28.6. Zahradní slavnost

30.6. Slavnostní předávání vysvědčení

Akce ZŠ v květnu

11.5. Besídka ke Svátku matek od 16:00 v tělocvičně ZŠ
16.5. Návštěva knihovny v Hořicích (1.-2. roč.)
18.5. Návštěva knihovny v Hořicích (3., 4. a 5. roč.)
23.5. Fotografování žáků (p. Wiesner)
24.5. Školní kolo recitační soutěže
25.5. Preventivní program „Vlak bezpečně na nádraží“ v Hradci Králové
29.5. Preventivní program s Mgr. L. Nálevkou – spolupráce s PPP (1.-5. roč.)
30.5. Recitační soutěž málotřídních škol v Hořicích

Akce ZŠ v dubnu

6.-10.4. Velikonoční prázdniny

13.4. Zápis do 1. ročníku ZŠ

17.4. Pedagogická rada

18.4. Třídní schůzky

20.4. Den Země s názvem “ Od včely k jablku“ v Hradci Králové

25.4. Dopravní výuka na dopravním hřišti v Hořicích pro 3.-5. ročník