Výběrové řízení

Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

507 73 Dobrá Voda u Hořic 86

IČO: 70983062

 

vypisuje výběrové řízení na místo

 

kuchař/ka  

 

Požadované vzdělání:  SOU – vyučen v oboru

Požadovaná praxe: minimálně 5 let v oboru, praxe ve školském zařízení výhodou

Další požadavky: morální bezúhonnost, spolehlivost, organizační schopnosti, samostatnost,

aktivní přístup, pečlivost, komunikativnost, flexibilita

 

Platové zařazení: v souladu se

  1. zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
  2. nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a  správě,
  1. nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV č. 564/2006 Sb.)

 

Nástup dle dohody, zkušební doba 3 měsíce

Nabízíme: práci v malém vstřícném kolektivu

 

Přihlášku společně se strukturovaným životopisem, kopií dokladu o ukončeném vzdělání a výpisem z evidence Rejstříku trestů ne straším 3 měsíce zasílejte do 7.11.2016 na adresu:

 

Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic

507 73 Dobrá Voda u Hořic 86

 

Výběrové řízení proběhne dvoukolově. Do druhého kola budou pozváni uchazeči na základě vyhodnocení písemných podkladů.