Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách

Provoz  MŠ v Dobré Vodě u Hořic o hlavních prázdninách

Provoz bude na základě § 3 vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novel přerušen.

Provoz MŠ v měsících červenec a srpen byl po dohodě se zřizovatelem školy stanoven takto:

MŠ bude uzavřena od 6. 7. 2020 – do 14. 8. 2020.

Provoz bude zahájen dne 17. 8. 2020.

V Dobré Vodě u Hořic dne 20.4.2020               

Mgr. Marcela Hudková, ředitelka školy