Informativní schůzka pro rodiče předškoláků

Rodiče předškoláků zveme ve čtvrtek 7.3. na informativní schůzku o připravenosti jejich dětí

na školu. Individuální rozhovory budou probíhat mezi 15.00 až 16.00 hodin ve 2. třídě.