Informace k testování ve škole

Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování dětí, žáků a zaměstnanců škol a
školských zařízení následující:

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování
všech žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování všech žáků každé pondělí;
není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní
testování první vyučovací den v týdnu.