Akce ZŠ v říjnu

V týdnu od 3.10. je zahájena činnost zájmových kroužků.

5.10. Zahájení plaveckého výcviku

Kroužek“ Zpívánky“ se bude konat po dobu plaveckého výcviku vždy v pátek.

24.10. Mimořádně v pondělí rozloučení se Sportovní školičkou

25.10. Exkurze do ovocného sadu u Ludvíků

25.10.  Moštování jablíček u pana Stejskala

26. – 27.10. Podzimní prázdniny