Akce ZŠ v listopadu

13.11. Exkurze žáků 4. a 5. ročníku do Prahy (100. výročí vzniku samostatné republiky)

20.11. Pečení vánočních perníčků

21.11. Třídní schůzky

27.11. Předvánoční dílny pro veřejnost

28.11. Zahájení plaveckého výcviku

30.11. Zpívání u vánočního stromu