Akce ZŠ v březnu

11.3. Vítání občánků v KD v Dobré Vodě (vystoupení žáků školy)

17.3. Soutěž pro žáky 2.-5.ročníku „Matematický KLOKAN“

21.3. Návštěva knihovny v Hořicích – žáci 2.-3.ročníku

23.3. Exkurze v čističce odpadních vod v Hořicích – žáci 4.-5.ročníku

29.3. Návštěva knihovny v Hořicích – žáci 1.ročníku

31. 3. Exkurze do PLANETÁRIA v Hradci Králové – žáci 4.-5.ročníku