Akce MŠ v prosinci

5.12. Divadlo v MŠ „Čert a Káča“ (hrané uč. a dětmi)
6.12. Mikulášská nadílka, plavání
9.12. Vítání občánků
13.12. Pečení perníčků, plavání
18.12. Ježíšek ve školce
19.12. Vánoční besídka 1. a 2.třída
20.12. Plavání
21.12. Vyrábění lodiček s paní Krylovou – obě třídy