Zájmové útvary

Škola klade velký důraz na aktivní trávení volného času dětí a žáků. Nabídka zájmových útvarů v ZŠ ve školním roce 2018/2019 je pestrá. Ve škole pracují zájmové útvary, které jsou určeny pouze žákům ZŠ:

  • Anglický jazyk
  • Pohybový kroužek
  • Sportovní kroužek
  • Informatika
  • Keramika

V rámci spolupráce se zřizovatelem školy pracují ve škole také zájmové aktivity, které jsou určeny pro veřejnost (pro děti i dospělé):

  • Karate

Nabídka zájmových kroužků a aktivit je aktualizována vždy pro daný školní rok dle zájmu žáků i širší veřejnosti.