Seznam zaměstnanců

Základní škola

Mgr. Hudková Marcela – ředitelka školy, tř. uč. I. třídy (1.,2. a 3. ročník)
Mgr. Doubravská Alena – tř. uč. II. třídy (4. a 5. ročník)
Mgr. Hana Bartošová – učitelka
Zineckerová Radmila – vychovatelka 1. oddělení ŠD, učitelka
Krejcarová Eva, DiS. – vychovatelka 2. oddělení ŠD, učitelka (dlouhodobý zástup), asistentka

pedagoga v I. třídě

Šulcová Dana – asistentka pedagoga ve II. třídě
Břeňová Alena – školnice, topič

Mateřská škola

Dundová Stanislava – vedoucí učitelka
Rezková Alena – učitelka
Jelínková Lenka – učitelka
Chloupková Jitka – učitelka, školní asistentka v ZŠ
Pušová Štěpánka – školnice

Školní jídelna

Horáčková Jarmila – vedoucí školní jídelny
Maršíková Ludmila – kuchařka
Němečková Petra – kuchařka

  Účetní školy  Ivana Jónová, DiS.