Rozpočet 2018

Schválený střednědobý rozpočtový výhled na rok 2018 až 2020

 

  ROK 2016 2017 2018 2019 2020
  NÁKLADY CELKEM 6 778 300,00 6 826 000,00 7 393 000,00 7 540 700,00 7 691 514,00
501 Spotřeba materiálu 725 200,00 700 000,00 740 000,00 754 800,00 769 896,00
502 Spotřeba energie 327 500,00 350 000,00 375 000,00 382 500,00 390 150,00
511 Opravy a udržování 80 900,00 80 000,00 80 000,00 81 600,00 83 232,00
512 Cestovné 8 200,00 8 000,00 10 000,00 10 200,00 10 404,00
518 Ostatní služby 227 500,00 230 000,00 230 000,00 234 600,00 239 292,00
521 Mzdové náklady 3 938 500,00 4 000 000,00 4 300 000,00 4 386 000,00 4 473 720,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 281 600,00 1 300 000,00 1 500 000,00 1 530 000,00 1 560 600,00
525 Jiné sociální pojištění 15 500,00 16 000,00 18 000,00 18 200,00 18 564,00
527 Zákonné sociální náklady 55 200,00 56 000,00 80 000,00 81 600,00 83 232,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 92 600,00 60 000,00 30 000,00 30 600,00 31 212,00
549 Ostatní náklady z činnosti 25 600,00 26 000,00 30 000,00 30 600,00 31 212,00
             
  VÝNOSY CELKEM 6 799 000,00 6 826 000,00 7 393 000,00 7 540 700,00 7 691 354,00
602 Výnosy z prodeje služeb 641 800,00 600 000,00 612 000,00 624 240,00 636 724,80
603 Výnosy z pronájmu 8 700,00 9 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
648 Čerpání fondů 92 300,00 42 000,00 35 000,00 35 700,00 36 414,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 7 300,00 8 000,00 20 000,00 20 400,00 20 808,00
662 Úroky 7 400,00 8 000,00 8 000,00 8 160,00 8 323,20
672 Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů 6 041 500,00 6 159 000,00 6 710 000,00 6 844 200,00 6 981 084,00
             
  Hospodářský výsledek 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  NÁKLADY CELKEM 7 393 000,00
501 Spotřeba materiálu 740 000,00
502 Spotřeba energie 375 000,00
511 Opravy a udržování 80 000,00
512 Cestovné 10 000,00
518 Ostatní služby 230 000,00
521 Mzdové náklady 4 300 000,00
524 Zákonné sociální pojištění 1 500 000,00
525 Jiné sociální pojištění 18 000,00
527 Zákonné sociální náklady 80 000,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 30 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti 30 000,00
  VÝNOSY CELKEM 7 393 000,00
602 Výnosy z prodeje služeb 612 000,00
603 Výnosy z pronájmu 8 000,00
648 Čerpání fondů 35 000,00
649 Ostatní výnosy z činnosti 20 000,00
662 Úroky 8 000,00
672 Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů 6 710 000,00

Rozpočet pro rok 2018 je vyrovnaný.

Vyvěšeno: 7.1.2018

Sejmuto: