Akce ZŠ v září

3.9. Zahájení školního roku 2018/2019

7.9. Divadelní představení „Čtyřlístek“ v Klicperově divadle v Hradci Králové

17.9. Ukázka práce chovatele exotických zvířat

19.9. Společná schůzka rodičů žáků ZŠ od 15.30 hodin, setkání školské rady od 17.15 hodin

Celý článek

Společná schůzka rodičů dětí MŠ

Oznámení pro rodiče dětí MŠ

Společná informativní schůzka rodičů dětí mateřské školy se bude konat dne 4.9.2018 ve školní jídelně. Zahájení schůzky pro rodiče nově přijatých dětí bude v 15.30 hodin, společná část pro všechny rodiče od 16.00 hodin. Rodičům budou poskytnuty potřebné informace k průběhu školního roku 2018/2019.

Celý článek

Akce ZŠ v červnu

1.6. Milovická paralympiáda – sportovní den

7.6. 2.část dopravní výchovy na dopravním hřišti v Hořicích pro 4. a 5.ročník

12.6. Návštěva dětské knihovny v Hořicích pro 2. a 3. ročník

19.6. Návštěva dětské knihovny v Hořicích pro 1. ročník

20.6. Výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad L. pro 1. ročník

20.6. Výlet na zámek Loučeň  pro 2. – 5. ročník

21.6. „Hrajeme si i hlavou“ pro  4. a 5. ročník (akce UHK Hradec Králové)

21.6. Školní olympiáda pro 1.-3. ročník

21.6. Zahradní slavnost

25.6. Školní olympiáda pro 4. a 5. ročník, projekt „Zuby“ pro 1.- 5. ročník

26.6. Výlet do Hořic – historie města, “ Trubičková stezka“

27.6. Preventivní akce s policií ČR

29.6. Vysvědčení

Celý článek

Provoz  MŠ v Dobré Vodě u Hořic o hlavních prázdninách a v měsíci červnu

 

Provoz  MŠ v Dobré Vodě u Hořic o hlavních prázdninách

Provoz bude na základě § 3 vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších novel přerušen.

Provoz MŠ v měsících červenec a srpen byl po dohodě se zřizovatelem školy stanoven takto:

MŠ bude uzavřena od 2. 7. 2018 – do 31. 8. 2018.

Provoz bude zahájen dne 3. 9. 2018.

Důvodem přerušení provozu v měsících červenec a srpen je celková rekonstrukce sociálního zařízení v celé budově mateřské školy, ve školní kuchyni a další práce.

 

Úhrada neinvestičních nákladů v MŠ za měsíc červenec a srpen

Úplata vzhledem k přerušení provozu na celé dva měsíce bude 0 Kč.

 

Provoz MŠ v měsíci červnu

Rekonstrukce bude zahájena již v měsíci červnu, proto bude mateřská škola uzavřena od 25.června 2018. Toto opatření je vzhledem k rozsahu plánovaných prací nezbytné. Věříme, že odměnou za případné těžkosti se zajištěním péče o děti bude pro všechny nové prostředí, které přispěje ke zkvalitnění podmínek pro pobyt dětí v naší mateřské škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý článek

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

507 73 Dobrá Voda u Hořic 86

IČO: 70983062

 

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

Seznam uchazečů

 

Uchazeč Výsledek řízení
ZŠ A1/2018 přijat/a

 

 

Mgr. Marcela Hudková

ředitelka školy

 

Datum zveřejnění:  17.4.2018

Celý článek