Akce školy

Akce školy

Plán výchovně vzdělávacích akcí pro školní rok 2018 – 2019

 

     1. čtvrtletí

 • 3.9. Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
 • 7. 9. Klicperovo divadlo HK – představení Čtyřlístek pro ZŠ
 • 17.9. Ukázka práce chovatele exotických zvířat pro MŠ a ZŠ
 • Projektový den – „Svět zvířat“
 • Dopravní hřiště Hořice – 1. část dopravní výchovy pro 4. a 5. roč.
 • 2.10. Pohádkové představení  v MŠ
 • Divadelní představení v Hořicích
 • „Zdravá 5“ – pokračování projektu
 • 18.10. Podzimní dílny pro rodiče a děti MŠ
 • 29.10.  Zahájení sportovní školičky v MŠ
 • 1.11. „Strašidlácký den“ v MŠ
 • 8.11. Divadelní představení v MŠ “Když šla vrána do světa“
 • Exkurze do zelárny v Dobré Vodě – krouhání zelí
 • Exkurze ZŠ do zemědělského družstva v Dobré Vodě
 • Návštěva chovatele T. Vojtěcha
 • Návštěva MŠ v sadu u Ludvíkových
 • Instalace ptačích budek v obci a péče o ně

     

 1. čtvrtletí:  
 • Zpívání u vánočního stromu – zahájení ADVENTU
 • Divadelní představení v Hořicích – „ Jak náš žebříček o šprušle přišel“
 • 28. 11.  Zahájení plaveckého výcviku MŠ a ZŠ ve sportovním zařízení v Hořicích
 • Vánoční dílny pro veřejnost
 • Mikulášská nadílka – čerti ve škole
 • 18. 12. Vánoční besídka s nadílkou v MŠ, dílny pro rodiče
 • 22. 12. Vánoční besídka s nadílkou v ZŠ
 • Ekologický projekt – krmení zvířátek, zdobení ván. stromečku pro zvířátka
 • „Pyžamový den“ v MŠ
 • Charitativní akce ZŠ „ Klokan 2018“

 

 1. čtvrtletí:
 • Divadelní představení dle aktuální nabídky
 • Velikonoční dílny pro veřejnost
 • „Týden vody“
 • „Týden Země“ – Pokračování ekologického projektu
 • Zvířátkový karneval v MŠ
 • Paní Čermusová v MŠ – Karneval zvířat
 • Návštěva knihovny v Hořicích
 • Pokračování projektu „Máme rádi zvířata“ –  exkurze do Stěžer

 

 1. čtvrtletí:
 • Divadelní představení dle aktuální nabídky
 • Den otevřených dveří v ZŠ
 • Zápis do 1. ročníku ZŠ
 • Dny otevřených dveří v MŠ – zápis dětí do MŠ
 • Svátek matek – besídka MŠ a ZŠ
 • Dopravní výchova – 2. část v ZŠ
 • Zdravé zuby
 • Návštěva dětí MŠ v 1. ročníku
 • Fotografování dětí
 • Preventivní program –  policie ČR
 • Pěší výlet MŠ do Sukorad
 • „Den s kolem v MŠ“- dopravní výchova v MŠ
 • Sportovní den malotřídních škol ve Vojicích
 • Celodenní výlety, dvoudenní výlet pro žáky 5. ročníku ZŠ
 • Výlet do ZOO ve Dvoře Králové
 • Návštěva farmy – vzdělávací akce ZŠ
 • Ukončení projektu „Máme rádi zvířata“ – v MŠ  a „ Svět zvířat“ – v  ZŠ
 • Zahradní slavnost – „Odpoledne her a soutěží“
 • Rozloučení s předškoláky a žáky 5. ročníku

 

Dlouhodobé aktivity:

 • Region – poznávání mikroregionu
 • Účast MŠ a ZŠ ve výtvarných a dalších soutěžích
 • Celoroční projekt „Máme rádi zvířata “ v MŠ
 • Celoroční projekt „Svět zvířat “ v ZŠ
 • Exkurze dle zaměření celoročních projektů
 • Vítání občánků – spolupráce s OÚ Dobrá Voda

 

Průběžná spolupráce školy:

 • PPP Jičín, Hradec Králové – logoped. vyšetření, vyšetření školní zralosti, vyšetření žáků, kontrolní vyšetření
 • Spolupráce se ZUŠ Melodie v Hořicích
 • Spolupráce s DDM Hořice
 • Spolupráce s policií, hasiči
 • Spolupráce s rodiči – schůzky, besídky, individuální konzultace, společné výlety, „otevřené dveře“ po celý rok – možnost sledování výuky v ZŠ